BÁN BỒ CÂU GÀ MỸ GIỐNG - GIÁ RẺ

vanpho

Lữ khách
#1
<address><font size="5" color="#0000ff">Hiện tại trang trại m&igrave;nh c&oacute; một số con giống bồ c&acirc;u g&agrave; mỹ m&agrave;u v&agrave;ng trắng đỏ đen </font></address><address><font size="5" color="#0000ff">trọng lượng khoảng 700 - 850g/con mới biết ăn&nbsp;</font></address><address><font size="5" color="#0000ff">bồ mẹ đạt từ 750 - 1kg/con&nbsp;</font></address><address><font size="5" color="#0000ff">&nbsp;với gi&aacute; cả t&ugrave;y v&agrave;o mổi cặp gi&aacute; trung b&igrave;nh mỗi cặp con mới biết ăn c&oacute; gi&aacute; khoảng 700.000đ</font></address><address><font size="5" color="#0000ff">gi&aacute; bồ c&acirc;u bố mẹ c&oacute; gi&aacute; từ 2.000.000đ - 6.000.000đ/cặp&nbsp;</font></address><address><font size="5" color="#0000ff">nếu anh chị em n&agrave;o th&iacute;ch nu&ocirc;i th&igrave; xin li&ecirc;n hệ với m&igrave;h</font></address><address><font size="5" color="#0000ff">sảng s&agrave;ng cung cấp con giống tốt nhất cho qu&yacute; anh chị&nbsp;</font></address><address><font size="5" color="#0000ff">li&ecirc;n hệ: 01889980410 gặp anh : Pho (nhạc c&ocirc;ng)</font></address><address><font size="5" color="#0000ff">&nbsp;</font></address>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Giang văn Pho
- Địa chỉ: Thị Trấn Lấp Vò - Đồng Tháp
- Điện thoại: 01889980410 - Fax: 01889980410
- email: nguyenthinhuy123456@gmail.com
 

vanpho

Lữ khách
#3
xin lổi anh em tại mới lên chưa piêt up mong ae tc
từ từ hình sẻ được lộ diện !
thân chào!!!!!!!!!!!!!!!