BÁN BỒ CÂU GÀ TẠI TP RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG

  • Thread starter ntcong
  • Ngày gửi
N

ntcong

Guest
#1
<strong>B&Aacute;N BỒ C&Acirc;U G&Agrave; (PH&Aacute;P &amp; MỸ) TẠI TP RẠCH GI&Aacute;, TỈNH KI&Ecirc;N GIANG</strong>; Ai c&oacute; nhu cầu Li&ecirc;n hệ số <strong>ĐT: 0918 819 954</strong> (gặp C&Ocirc;NG).

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngô Thành Công
- Địa chỉ: 38/25, Lê Thị Hồng Gấm, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
- Điện thoại: 0918819954 - Fax:
- email: ngothanhcong70@yahoo.com.vn
 

N

ntcong

Guest
#5
bo cau cac loai

<strong>B&Aacute;N BỒ C&Acirc;U G&Agrave; (PH&Aacute;P &amp; MỸ) TẠI TP RẠCH GI&Aacute;, TỈNH KI&Ecirc;N GIANG</strong>; Ai c&oacute; nhu cầu Li&ecirc;n hệ số <strong>ĐT: 0918 819 954</strong> (gặp C&Ocirc;NG).

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngô Thành Công
- Địa chỉ: 38/25, Lê Thị Hồng Gấm, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
- Điện thoại: 0918819954 - Fax:
- email: ngothanhcong70@yahoo.com.vn
--------

--------

<strong>B&Aacute;N BỒ C&Acirc;U G&Agrave; (PH&Aacute;P &amp; MỸ) TẠI TP RẠCH GI&Aacute;, TỈNH KI&Ecirc;N GIANG</strong>; Ai c&oacute; nhu cầu Li&ecirc;n hệ số <strong>ĐT: 0918 819 954</strong> (gặp C&Ocirc;NG).

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngô Thành Công
- Địa chỉ: 38/25, Lê Thị Hồng Gấm, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
- Điện thoại: 0918819954 - Fax:
- email: ngothanhcong70@yahoo.com.vn
[


--------
 
Last edited: