Bán bồ câu Pháp tại Phan Thiết, Bình Thuận

  • Thread starter Bo cau Dang Hung
  • Ngày gửi
B

Bo cau Dang Hung

Guest
#1
<p><font size="4">C<font size="4">h<font size="4">&agrave;o b<font size="4">&agrave; co<font size="4">n!</font></font></font></font></font></p><p><font size="4">Hi<font size="4">ện tr<font size="4">ại b<font size="4">ồ c<font size="4">&acirc;<font size="4">u <font size="4">Đ<font size="4">ăng H<font size="4">&ugrave;ng c<font size="4">&oacute; b<font size="4">&aacute;n c<font size="4">&aacute;c lo<font size="4">ại b<font size="4">ồ c<font size="4">&acirc;u sau:</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p><font size="4">1. B<font size="4">ồ c<font size="4">&acirc;u <font size="4">ph<font size="4">&aacute;p g<font size="4">i<font size="4">ống:</font></font></font></font></font></font></font></p><p><font size="4">- Bồ c&acirc;u 2 th&aacute;ng tuổi: 200K/cặp</font></p><p><font size="4">- Bồ c&acirc;u 3,5 th&aacute;ng tuổi: 350K/cặp</font></p><p><font size="4">- Bồ c&acirc;u đẻ: 500K/cặp</font></p><p><font size="4">2. Bồ c&acirc;u thịt:</font></p><p><font size="4">- Bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng: 45K/con</font></p><p><font size="4">- Bồ c&acirc;u thịt: 70K/con</font></p><p><font size="4">3. Giao h&agrave;ng tận nơi trong tỉnh B&igrave;nh Thuận kh<font size="4">&ocirc;ng t<font size="4">&iacute;nh <font size="4">chi ph<font size="4">&iacute; v<font size="4">ận chu<font size="4">y<font size="4">ển</font></font></font></font></font></font></font>. </font></p><p><font size="2">Rất mong qu&yacute; b&agrave; con, nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;c sạn v.v.. quan t&acirc;m</font>. <br /></p><p><font size="2"><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /></font> <font size="2"><br /></font> <font size="2"><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> Đặng Quang H&ugrave;ng<br /></font> <font size="2"><strong>- Địa chỉ:</strong> Phan Thiết,<strong> </strong>Binh thuan<br /></font> <font size="2"><strong>- Điện thoại: </strong>0906799611 or 0933601357<br /></font> <font size="2"><strong>- email: </strong>nhathungpt@yahoo.com</font></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Quang Hùng
- Địa chỉ: Trần Quy Cáp, Phan Thiết, Bình Thuận
- Điện thoại: 0906799611 - Fax: 0933601357
- email: nhathungpt@yahoo.com
 

B

binhlee26

Guest
#2
bán bồ câu ra rang, bồ câu thịt ở bình thuận

hiện nay bồ câu đang có cúm h7n9 do bồ câu trung quốc nhập lậu sang bán tràn lan ở chợ, các hộ gia đình và nhà hàng bán hãy chế biến chim bồ câu sạch. hiện nay nhà tôi có nuôi chim bồ câu và bán tại chuồng với giá hữu nghị. chi tiết liên hệ qua số điện thoại 01674050501, địa chỉ thị trấn thuận nam, huyện hàm thuận nam, tỉnh bình thuận