Bán bán cá điêu hồng giá gốc ,số lượng nhiều ,cá lăng ngạnh,cá chép giòn ,cá trắm giòn...

calang

Lữ khách
#1
Chúng tôi chuyên nuôi các loại cá thịt thương phẩm.-Cá điêu hồng .-Cá lăng ngạnh .-Cá chép giòn .
-Cá trắm giòn .
-Cá trắm đen .
-Cá rô phi .
-Cá rô đồng.

ĐANG CẦN TÌM ĐỐI TÁC ĐỂ TIÊU THỤ SẢN PHẨM ,VẬY BÀ CON NÀO CÓ NHU CẦU XIN LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI ANH HÒA 01686299938
 

Top