Ban Cây lộC Vừng gap

  • Thread starter bao75
  • Ngày gửi
bán thì phải có hình ảnh và giá chứ
 

 
cho cái giá trước đi rời gửi hình sau, bác sợ nói giá người ta bật ngửa té xỉu hay sao mà chẳng dám ra giá thế ?
 
làm ăn chính đáng mà sợ gì vậy bác.cho giá và hình để anh e biết mà mua về chơi tết nữa chứ
 


Back
Top