Bán Bán chó đốm và chó Nhật

  • Thread starter huynhlonghai1988
  • Ngày gửi
H

huynhlonghai1988

Lữ khách
#1
Tôi có 1 bầy 3 con cho đốm 2 tháng tuổi đã chít ngừa 1 mũi và xổ lãi 1 lần. Giá bán: 2.600.000vnd/ 1 con. Và 1 bầy chó Nhật 2 con bao luôn chít ngừa. Mỗi con 1.300.000vnd. Ai mua xin liên hệ Thúy: 0939121209 hoặc 0938819598.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-OszTwo0sirE%2FUFIjfvnFSlI%2FAAAAAAAAHqA%2FqXZ3NIe6Ki0%2FAgriviet.Com-IMG_0271.JPG&hash=2dd6048a4a800383b6499de70f3804d9

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-vS3NmgCYKCs%2FUFIjjIvYMpI%2FAAAAAAAAHqI%2FKBK-OS_Z3n4%2FAgriviet.Com-IMG_0272.JPG&hash=5e647fc065a69d3f730d250bfe880363

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-qbqQkF2qYUk%2FUFIjmKXWJoI%2FAAAAAAAAHqQ%2F43TDQhWUHbA%2FAgriviet.Com-IMG_0273.JPG&hash=f6d4776329619957818479516cb28d94

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-fMCITHtObDE%2FUFIjo13rqdI%2FAAAAAAAAHqY%2FY-OIp-BrBlw%2FAgriviet.Com-IMG_0274.JPG&hash=036f81b3601616697bcbd5c9361c274e

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-BnX7MA24hLs%2FUFIjs2kEFnI%2FAAAAAAAAHqg%2Fb-tNQ7P8tJM%2FAgriviet.Com-IMG_0278.JPG&hash=094ab690ced73e71c674a5d015726793

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-Ktb9kEjncsg%2FUFIjwQ52PtI%2FAAAAAAAAHqo%2FzNqTvE2YosQ%2FAgriviet.Com-IMG_0280.JPG&hash=9423544dcc82573bb440bb9ddf2c394f

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-CNPl3TfjmeI%2FUFIjznuqsiI%2FAAAAAAAAHqw%2FeljEQayJrlQ%2FAgriviet.Com-IMG_0281.JPG&hash=a0d6c965df0fcebe9c2a87ec1e3b2105

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-dhRwCm7_xhw%2FUFIj3Hwr70I%2FAAAAAAAAHq4%2FiGG9T_EUICw%2FAgriviet.Com-IMG_0284.JPG&hash=0068f804a3d7890bb2b9a61b6573f7be

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-kwIur4Je0rE%2FUFIj6GxNByI%2FAAAAAAAAHrA%2FlRp13O6cDJs%2FAgriviet.Com-IMG_0285.JPG&hash=6530a6e6f55a1837c9ad4682542bf292
 

Q

Quoc Tuan

Lữ khách
#4
Chúc bạn 1 ngày mua bán tốt lành

........./............/…...Up…...
......./............(.......Qua…..
...../'...............\......Up…Lại...
.../...................\....Cả…....
..(,(...................)...Hai…...
...\,\...\....\....\,_,/...Cùng.…
......\._.\._.) ._)….....Có…....
.......\._.\................Lợi …...
........\._.\ …Cảm...Ơn...
.........\_.)....Rất...Nhiều


HCM - Gà tre thái kiểng nọc
http://agriviet.com/home/threads/110698-HCM-Ga-tre-thai-kieng-noc?p=#post

 

Đối tác


Top