BÁN CHUỐI SỨ ( NGUỒN GỐC BÌNH PHƯỚC)

  • Thread starter nhatanh526
  • Ngày gửi
N

nhatanh526

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><p>K&Iacute;NH THƯA C&Aacute;C BẠN M&Igrave;NH XIN GIỚI THIỆU MINH T&Ecirc;N NGUYỄN NHẬT ANH, H&Ocirc;M NAY MIH VIẾT B&Agrave;I N&Agrave;Y NHẰM GIỚI THIỆU VỚI C&Aacute;C BẠN MỘT NGUỒN CUNG CẤP SẢN PHẨM CỦA CAO NGUY&Ecirc;N&nbsp;Đ&Oacute; L&Agrave; CHUỐI SỨ B&Igrave;NH PHƯỚC ! ( XIN LỖI C&Aacute;C BẠN V&Igrave; M&Igrave;NH K CHỤP H&Igrave;NH N&Ecirc;N K C&Oacute; H&Igrave;NH CHO C&Aacute;C BẠN XEM NHƯNG M&Igrave;NH&nbsp;ĐẨM BẢO CHẤT LƯỢNG )</p><p> T&Igrave;NH CỜ DU LỊCH&nbsp;Ở NH&Agrave; THẰNG BẠN TH&Acirc;N, QUAN S&Aacute;T&nbsp;ĐƯỢC RẤT NHIỀU CHUỐI SỨ, M&Igrave;NH MỚI&nbsp;ĐƯA RA&nbsp;&Yacute; TƯỞNG N&Agrave;Y! M&Igrave;NH XIN&nbsp;ĐƯỢC TR&Igrave;NH B&Agrave;Y CỤ THỂ NHƯ SAU:</p><p>&nbsp;M&Igrave;NH SE CUNG CẤP CHUỐI SỨ CHO NHỮNG AI CẦN VỚI GI&Aacute; THẤP HƠN 500Đ/1KG SO VỚI THỊ TRƯỜNG HOẶC C&Oacute; THỂ THƯƠNG LƯỢNG GI&Aacute; ĐỒNG THỜI KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN VỀ SỐ LƯỢNG.&nbsp;ĐẢM BẢO UY T&Iacute;NH H&Agrave;NG CHẤT LƯỢNG&nbsp;</p><p>&nbsp;MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ NGUYỄN NHẬT ANH&nbsp;</p><p>&nbsp;SỐ&nbsp;ĐIỆN THOẠI : 01683476526 EMAIL: nhatanh526@gmai.com</p><p>&nbsp;ĐỊA CHỈ : T&Acirc;N HO&Agrave;., ĐỨC LẬP HẠ, ĐỨC HO&Agrave;, LONG AN</p><p>&nbsp;RẤT MONG C&Aacute;C BẠN QUAN T&Acirc;M V&Agrave;&nbsp;ỦNG HỘ M&Igrave;NH ( NẾU BẠN N&Agrave;O KH&Ocirc;NG C&Oacute; NHU CẦU NHƯNG BIẾT NGƯỜI C&Oacute; NHU CẦU H&Atilde;Y GIỚI THIỆU GI&Uacute;P M&Igrave;NH NHA ! M&Igrave;NH C&Oacute; THỂ&nbsp;ĐỒNG&nbsp;&Yacute; CHIA PHẦN TRĂM )</p><p>&nbsp;( CH&Uacute;&nbsp;&Yacute;: PHẠM VI HOẠT&nbsp;ĐỘNG CỦA M&Igrave;NH L&Agrave; MIỀN NAM TH&Ocirc;I . C&Aacute;C BẠN MIỀN NGO&Agrave;I XIN TH&Ocirc;NG CẢM NGEN )</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN NHẬT ANH
- Địa chỉ: ĐỨC HOÀ LONG AN
- Điện thoại: 01683476526 - Fax:
- email: nhatanh526@gmail.com