Bàn Cổ Xưa

  • Thread starter Hongtue
  • Ngày gửi
Hongtue

Hongtue

Thành viên mới
Bàn Cổ cẩn ốc xà cừ Long Lân Quy Phụng, trên 100 năm mời ace nghệ nhân agriviet đánh giá
Quy Cách:
mặt nguyên tấn gổ liền 80cmx2m cây Bên
chân trạm 4 con lân cây gõ đỏ & go4 sừng
chính giữa chân khắc 4 con nằm chồng lên là long lân quy phụng gỗ gõ
xung quanh bàn cẩn ốc xà cừ
6 ghế chung bộ bằng bên & gõ đã từ lâu đời có trên 100 năm 
Last edited:
Hongtue

Hongtue

Thành viên mới
Bàn Cổ cẩn ốc xà cừ Long Lân Quy Phụng, trên 100 năm mời ace nghệ nhân agriviet đánh giá
Quy Cách:
mặt nguyên tấn gổ liền 80cmx2m cây Bên
chân trạm 4 con lân cây gõ đỏ & go4 sừng
chính giữa chân khắc 4 con nằm chồng lên là long lân quy phụng gỗ gõ
xung quanh bàn cẩn ốc xà cừ
6 ghế chung bộ bằng bên & gõ đã từ lâu đời có trên 100 nămup.........
 

Quảng cáo

Top