Bán ♥ Bán Gà Tre Mái

  • Thread starter Nam_Aprilia
  • Ngày gửi
Nam_Aprilia

Nam_Aprilia

Thành viên mới
#1
20/12/2014
Cần bán 3 con gà mái sau :MS01 : 450kRừng lai mỹ 650g ( 6th )
Cặp cán nhỏ như chiếc đũa ( xanh chì )
Cha rừng F1 bổn cựa tròn - Mẹ Mỹ rặc ( kelso )
Trạng đẻ 850g

proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BURL%3Dhttp%3A%2F%2Fs42.photobucket.com%2Fuser%2FNam_Aprilia%2Fmedia%2F1_zps61de7cfd.jpg.html%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Fi42.photobucket.com%2Falbums%2Fe301%2FNam_Aprilia%2F1_zps61de7cfd.jpg&hash=9c4ca3974d7b91c307d7549eb41fc409

proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BURL%3D%27http%3A%2F%2Fs42.photobucket.com%2Fuser%2FNam_Aprilia%2Fmedia%2F3_zpsda59ee2a.jpg.html%27%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Fi42.photobucket.com%2Falbums%2Fe301%2FNam_Aprilia%2F3_zpsda59ee2a.jpg&hash=c9cb6f63cda68c3fe0c5927cc5653fe6

proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BURL%3Dhttp%3A%2F%2Fs42.photobucket.com%2Fuser%2FNam_Aprilia%2Fmedia%2F1_zps61de7cfd.jpg.html%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Fi42.photobucket.com%2Falbums%2Fe301%2FNam_Aprilia%2F1_zps61de7cfd.jpg&hash=9c4ca3974d7b91c307d7549eb41fc409
[/URL][/IMG]
MS02 : 350kRừng lai mỹ 500g ( 3th )
Cặp cán nhỏ như chiếc đũa ( xanh - cam )
Cha rừng F1 bổn cựa tròn - Mẹ Mỹ rặc ( kelso )
Trạng đẻ 850g
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BURL%3D%27http%3A%2F%2Fs42.photobucket.com%2Fuser%2FNam_Aprilia%2Fmedia%2F4_zps856c8f48.jpg.html%27%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Fi42.photobucket.com%2Falbums%2Fe301%2FNam_Aprilia%2F4_zps856c8f48.jpg&hash=04dc96d0b536a90a56b44f8faad014c5
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BURL%3Dhttp%3A%2F%2Fs42.photobucket.com%2Fuser%2FNam_Aprilia%2Fmedia%2F4_zps856c8f48.jpg.html%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Fi42.photobucket.com%2Falbums%2Fe301%2FNam_Aprilia%2F4_zps856c8f48.jpg&hash=2dbd7076337c2da38eca326ed8a50559
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BURL%3Dhttp%3A%2F%2Fs42.photobucket.com%2Fuser%2FNam_Aprilia%2Fmedia%2F4_zps856c8f48.jpg.html%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Fi42.photobucket.com%2Falbums%2Fe301%2FNam_Aprilia%2F4_zps856c8f48.jpg&hash=2dbd7076337c2da38eca326ed8a50559
[/URL][/IMG]

MS03 : 350kRừng lai peru 500g ( 3th )
Cặp cán nhỏ như chiếc đũa ( chì )
Cha rừng F1 bổn cựa tròn - Mẹ peru rặc ( navajeros đẻn )
Trạng đẻ 900g - 1kg

proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BURL%3D%27http%3A%2F%2Fs42.photobucket.com%2Fuser%2FNam_Aprilia%2Fmedia%2F5_zps9e8669cb.jpg.html%27%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Fi42.photobucket.com%2Falbums%2Fe301%2FNam_Aprilia%2F5_zps9e8669cb.jpg&hash=fc464c1ba773dad961794a18dcd19dd9
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BURL%3Dhttp%3A%2F%2Fs42.photobucket.com%2Fuser%2FNam_Aprilia%2Fmedia%2F5_zps9e8669cb.jpg.html%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Fi42.photobucket.com%2Falbums%2Fe301%2FNam_Aprilia%2F5_zps9e8669cb.jpg&hash=86dcba7c8095de5143d0afc6592cebaa

proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BURL%3Dhttp%3A%2F%2Fs42.photobucket.com%2Fuser%2FNam_Aprilia%2Fmedia%2F5_zps9e8669cb.jpg.html%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Fi42.photobucket.com%2Falbums%2Fe301%2FNam_Aprilia%2F5_zps9e8669cb.jpg&hash=86dcba7c8095de5143d0afc6592cebaa
[/URL][/IMG]
Ai mua xin liên hệ qua chữ ký
SĐT : 0918.548060
Địa chỉ : 1069 - CMT8 - Thủ Dầu Một - Bình Dương
 

Last edited:

Đối tácTop