Bán gốc cây hiếm và lạ

  • Thread starter thanhdavids
  • Ngày gửi
T

thanhdavids

Guest
Mình có 1 gốc cây hình dáng độc đáo,đẹp.Đặc biệt là khi lột lớp vỏ cây ra,trong thân cây như là đánh 1 lớp vecni,anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ thanhdavids@yahoo.com.vn
 


<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 600pt; HEIGHT: 450pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="0005" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg"></v:imagedata></v:shape>
 
sory nha,mình ko pít up hình,up ko dc,bạn đưa nick hay chỉ mình cách up hình đi
 
-Nếu bạn không biết up hình thì bạn có thể gửi hình qua email cho mình ,kèm đường link bài quảng cáo của bạn .Mình sẽ làm dùm bạn
- Bạn đăng tin quảng cáo thì nhớ cung cấp : Tên , địa chỉ , sdt vào bài viết . Nếu ko chiếu theo quy định mình phải xóa bài viết của bạn đấy. Chờ bạn thêm thông tin đấy !
 


Back
Top