Bán Bán mấy gốc nguyệt quế cao 3m, hoành 30cm trở lên, chơi tàng, hay cắt làm phôi

quangvan79

Lữ khách
#1
Mới về được 5 gốc nguyệt quế, hoành từ 30cm trở lên, nguyên bản cao 3-3,5m, đã cắt tỉa gọn lá thấp hơn chút. Hàng phù hợp cho ae chơi tàng lớn tự nhiên, hay từng tầng, hay cắt làm phôi tùy ý. Bộ rễ tốt, chưa dám cạo đất lên. Giá từ 2.000.000 - 2.200.000 đ. Liên hệ Quang 0935111112. Hàng có sẵn tại 18 Công Hòa, P12 Quận Tân Bình.

Cây 1 Hình khi chưa cắt, gốc và lúc đã tỉa lá xong

Cây số 2Cây số 3
Cây số 4