Bán rắn ri cá nuôi nuôi trong thau, chậu, khạp

#1
<p>T&ocirc;i c&oacute; một số rắn ri c&aacute; loại bằng ng&oacute;n tay &uacute;t đến ng&oacute;n ch&acirc;n c&aacute;i (số lượng c&oacute; hạn), đang nu&ocirc;i trong chậu. N&oacute; ăn thấy cưng lắm, c&aacute; g&igrave; bỏ v&ocirc; n&oacute; cũng t&eacute;m được v&agrave; đặc biệt l&agrave; kh&ocirc;ng bị chết yểu như rắn ri voi đ&acirc;u nh&aacute;. Anh chị n&agrave;o c&oacute; như cầu nu&ocirc;i cho thoả niềm đam m&ecirc; t&ocirc;i share lại.</p><p>Gi&aacute; từ: 50 ng&agrave;n đến 350 ng&agrave;n 1 con.</p><p>Li&ecirc;n hệ: Ho&agrave;ng Linh 0974 456 406, Đường Trần Trọng Cung, p. T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng, Q7, HCM (gần khu Nam Long Q7)<br /></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Hoang Linh
- Địa chỉ: Q7, HCM
- Điện thoại: 0974 456 406 - Fax:
- email: linhddmekong@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx