Bán thỏ con - giống - thịt

  • Thread starter datnguyen
  • Ngày gửi
Anh em nào có nhu cầu mở quán, chăn nuôi, buôn bán nhỏ liên hệ mình sẽ được giá tốt.
Rất mong anh em ủng hộ.
Thỏ thịt hơi giá 65k/kg lấy số lượng từ 10 con trở lên nhé.
Thỏ giống 110k/kg
thỏ con 45k/con.
Rất mong sự ủng hộ.
 


NguyễnGia

Lữ khách
Anh em nào có nhu cầu mở quán, chăn nuôi, buôn bán nhỏ liên hệ mình sẽ được giá tốt.
Rất mong anh em ủng hộ.
Thỏ thịt hơi giá 65k/kg lấy số lượng từ 10 con trở lên nhé.
Thỏ giống 110k/kg
thỏ con 45k/con.
Rất mong sự ủng hộ.
Bác ở đâu thế?
 

Vũ Trọng Tuyên

Ducchungco.ltd
Anh em nào có nhu cầu mở quán, chăn nuôi, buôn bán nhỏ liên hệ mình sẽ được giá tốt.
Rất mong anh em ủng hộ.
Thỏ thịt hơi giá 65k/kg lấy số lượng từ 10 con trở lên nhé.
Thỏ giống 110k/kg
thỏ con 45k/con.
Rất mong sự ủng hộ.
Loại thỏ gì vậy Bác? Bác ở đâu vậy?
 


Top