BÁN VÀ CUNG CẤP CHẠCH BÙN GIỐNG

nguyen_pt

Lữ khách
#1
<p>- HIỆN TRANG TRẠI CHĂN NU&Ocirc;I CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; GIỐNG CHẠCH B&Ugrave;N &nbsp;(C&Aacute; NH&Eacute;T ) CHẤT&nbsp; LƯỢNG TỐT, SỐ LƯỢNG NHIỀU ; ỔN ĐỊNH &nbsp;CUNG CẤP CHO B&Agrave; CON TRONG V&Agrave; NGO&Agrave;I TỈNH </p><p>-NHẬN CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ SINH SẢN NH&Acirc;N TẠO C&Aacute; CHẠCH B&Ugrave;N CHO CAC C&Aacute; NH&Acirc;N V&Agrave; TỔ CHỨC ĐANG QUAN T&Acirc;M</p><p>- NGO&Agrave;I RA TRANG TRẠI C&Ograve;N NHẬN CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ SINH SẢN NH&Acirc;N TAO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KH&Aacute;C NHƯ C&Aacute; R&Ocirc; ĐỒNG ,C&Aacute; R&Ocirc; ĐẦU VU&Ocirc;NG , C&Acirc; CH&Eacute;P, SINH SẢN ẾCH,QUY TR&Igrave;NH C&Ocirc;NG NGHỆ XỬ L&Yacute; C&Aacute; R&Ocirc; PHI DƠN T&Iacute;NH ,C&Aacute; DI&Ecirc;U HỒNG ĐƠN T&Iacute;NH VỚI TỶ LỂ DƠN T&Iacute;NH TR&Ecirc;N 90%</p><p>C&Aacute; NH&Acirc;N TỔ CHỨC N&Agrave;O QUAN T&Acirc;M VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ THEO ĐỊA CHỈ SAU</p><p>NGUYEN TRUNG NGHI XU&Acirc;NH TINH :DT 0904534762</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen trung
- Địa chỉ: nghi hai nghi xuan ha tinh
- Điện thoại: 0904534762 - Fax:
- email: nguyen_kdb@yahoo.com
 

nguyen_pt

Lữ khách
#2
Toi muon mua chach bun thuong pham

Chào anh toi o ha tinh mun mua mot luong chach bun thuong phamlon anhcho toi gia ca theoáo sau 0986726472
 

Hoa-mai

Lữ khách
#3
Cơ hội hợp tác

Chào anh! Hiện nay em đang cần mua giống cá chạch để nuôi tại Huế, nếu được thì bên anh có thể cung cấp cho em. Nếu được thì em cũng muốn hợp tác chuyển giao ky thuật nhân giống cá chạch tại Thừa Thiên Huế. Anh liên lạc với em qua nguyenvanlam129@gmail.com or 01662923071.