bán_30 cá sấu loại 30 - 40 kg

  • Thread starter Vetanimal
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hải hậu, nam định
- Địa chỉ: nam định
- Tel, Fax: 0988482221
- email:
================================

30 cá sấu, khối lượng 30 - 40kg. Hộ chăn nuôi tại Hải hậu, Nam Định. Liên hệ:01687. 069 213 anh Du.
 
bán bao nhiêu /1kg vậy bác ,, bác phải cho biết giá cả cụ thể để anh em còn tham khảo chứ???????
 
Back
Top