Bảng đơn vị đo khối lượng: Bí quyết quy đổi nhanh chóng và chính xác

Bảng đơn vị đo khối lượng​

Đơn vị đo khối lượng là gì? Đơn vị đo khối lượng là một số hoặc ký hiệu được dùng để biểu thị khối lượng của một vật thể hay một chất liệu. Khối lượng là một đại lượng vật lý cho biết lượng vật chất có trong một vật thể hay một chất liệu. Khối lượng không phụ thuộc vào trọng lực hay nhiệt độ.

Có nhiều hệ thống đo khối lượng khác nhau trên thế giới. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn 4 hệ thống phổ biến nhất là:

  • Hệ SI (Hệ quốc tế): Đây là hệ thống được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới và trong các lĩnh vực khoa học. Đơn vị cơ bản của khối lượng trong hệ SI là ki-lô-gam (kg). Các đơn vị phụ của ki-lô-gam được tạo ra bằng cách nhân hoặc chia cho 10 mũ một số nguyên. Ví dụ: gam (g) = 10^-3 kg; mi-li-gam (mg) = 10^-6 kg; tấn (t) = 10^3 kg.
  • Hệ Anh-Mỹ: Đây là hệ thống được sử dụng ở Hoa Kỳ và một số nước nói tiếng Anh. Đơn vị phổ biến của khối lượng trong hệ Anh-Mỹ là pound (lb). Các đơn vị khác của pound được tạo ra bằng cách nhân hoặc chia cho 16 hoặc 1000. Ví dụ: ôn (oz) = 1/16 lb; cân (cwt) = 100 lb; tấn Anh (ton) = 2000 lb.
  • Hệ Trung Quốc: Đây là hệ thống được sử dụng ở Trung Quốc và một số nước Á Đông. Đơn vị phổ biến của khối lượng trong hệ Trung Quốc là cân Trung Quốc (jin). Các đơn vị khác của cân Trung Quốc được tạo ra bằng cách nhân hoặc chia cho 10 hoặc 100. Ví dụ: lạng (liang) = 1/10 jin; lý (li) = 1/100 jin; tấn Trung Quốc (dan) = 100 jin.
  • Hệ đặc biệt: Đây là những đơn vị đo khối lượng được sử dụng trong các lĩnh vực đặc biệt như vàng, kim cương, nguyên tử, phân tử, thiên thể, v.v. Các đơn vị này thường có giá trị cố định hoặc được quy định bởi các tiêu chuẩn quốc tế. Ví dụ: đồng (dwt) = 1.55517384 g; carat (ct) = 0.2 g; atomic mass unit (amu) = 1.6605390666×10^-27 kg; solar mass (M☉) = 1.98847×10^30 kg.
Dưới đây là bảng tổng hợp các đơn vị đo khối lượng theo từng nhóm và giá trị tương ứng của chúng:

Bảng đơn vị đo khối lượng


Bảng đơn vị đo khối lượng
 


Nguồn bài viết
Tự viết


Back
Top