bầu hồ lô khô

  • Thread starter myvan201190
  • Ngày gửi
Các bạn cho mình hỏi làm sao để trái bầu già khi khô mà vẫn giữ được cái ruột hạt bên trong vẫn k bị thối quả. Tại có đợt mình để cho quả nó khô trên giàn mà cũng bị thối vỏ, mốc luôn.
 


Bầu khô trên giàn mà thối, thì nó bị non.
Bầu chín khô, có thể thối ruột, nhưng vỏ
thì không thể thối. Gọi là có thể thối
ruột, vì rất khó thối ruột. Ruột ở trong
vỏ, bị cách biệt với bên ngoài. Vi khuẩn
không lọt vào trong mà ăn thối được ruột.

Vậy bạn chịu khó trồng và chăm sóc thật
tốt đi, đợi khi vỏ bầu cứng lại, gõ vào
thấy cứng như đá, mà dây bầu lá vẫn xanh
tươi, thì cắt vào nhà, để mấy hôm hay
một tuần lễ, cho chắc chắn chín, rồi để
lên gác bếp. Sang năm đục lỗ, giốc hạt
ra gieo, sẽ nảy mầm 100%.

Vỏ trái bầu ấy, đập ra mảnh nhỏ, trộn
vào trong phân chuồng, phân xanh, mấy
tháng sau mới có thể thối mục.
 
Bầu khô trên giàn mà thối, thì nó bị non.
Bầu chín khô, có thể thối ruột, nhưng vỏ
thì không thể thối. Gọi là có thể thối
ruột, vì rất khó thối ruột. Ruột ở trong
vỏ, bị cách biệt với bên ngoài. Vi khuẩn
không lọt vào trong mà ăn thối được ruột.

Vậy bạn chịu khó trồng và chăm sóc thật
tốt đi, đợi khi vỏ bầu cứng lại, gõ vào
thấy cứng như đá, mà dây bầu lá vẫn xanh
tươi, thì cắt vào nhà, để mấy hôm hay
một tuần lễ, cho chắc chắn chín, rồi để
lên gác bếp. Sang năm đục lỗ, giốc hạt
ra gieo, sẽ nảy mầm 100%.

Vỏ trái bầu ấy, đập ra mảnh nhỏ, trộn
vào trong phân chuồng, phân xanh, mấy
tháng sau mới có thể thối mục.
Cám ơn bạn nhiều nha
 
Cái vỏ bầu này mà xử lý rồi chứa rượu thì tốt đấy, đậm chất tây nguyên
 


Back
Top