Bệnh trên cây khô qua

  • Thread starter tap su trong rau
  • Ngày gửi
Em trồng khoản 2cong khô qua bây giờ mới hái đầu tiên mà trái chín và la cũng vắng mong các bác đi trước xem giúp em xem cây bị bệnh gì và chỉ dẫn thuốc giúp em ạ mong Adam duyệt bài giúp em ạ
 Quảng cáoTop