Bình Định sôi động "cùng nông dân ra đồng"

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Vụ đông xuân năm 2009-2010 tại tỉnh Bình Định, Sở NN-PTNT phối hợp với Viện Bảo vệ thực vật, Cty CP BVTV An Giang, HTXNN Nhơn Lộc 1 và Nhơn Lộc 2 huyện An Nhơn, 120 hộ nông dân trong 2 HTX đã xây dựng mô hình “cùng nông dân ra đồng” trên diện tích 16 ha, gieo trồng các giống lúa xác nhận TBR1, Q5, BC15 theo thời vụ tại địa phương (xuống giống từ ngày 28-30/12/2009).

Những điểm mới về tổ chức thực hiện và kỹ thuật sản xuất được phổ biến áp dụng trong mô hình là có sự tư vấn kỹ thuật của cán bộ Viện BVTV; cán bộ, chuyên viên kỹ thuật Sở NN-PTNT Bình Định (trực tiếp là huyện An Nhơn), Cty CP BVTV An Giang, HTXNN có mặt thường xuyên trong suốt vụ sản xuất từ vận động tuyên truyền giải pháp kỹ thuật mới với bà con đến tập huấn kỹ thuật đầu vụ, giữa vụ về giống mới, gieo sạ mật độ thích hợp (100 kg giống cấp 1/ha); xử lý hạt thóc giống bằng thuốc Cruiser plus để phòng ngừa bọ trĩ, rầy nâu đầu vụ, thúc đẩy cây lúa sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh khỏe và tập trung, tăng sức kháng sâu bệnh; kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc lúa (làm đất, bón các loại phân đơn phối hợp cân đối và đủ lượng (lượng bón trên 1 ha gồm: 300 kg lân, 180-220 kg ure, 110 kg kali); tưới nước thích hợp; phòng trừ dich hại tổng hợp (IPM), cùng bà con thường xuyên thăm đồng, điều tra dự tính dự báo sâu bệnh để phòng trừ kịp thời và hiệu quả, chỉ phun thuốc BVTV khi cần thiết và theo nguyên tắc 4 đúng...).


Qua theo dõi các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mô hình, kết quả rất khả quan và thuyết phục: số nhánh hữu hiệu/cây 3-5 nhánh; các đối tượng bọ trĩ, sâu cuốn lá, rầy nâu, bệnh đạo ôn, lem lép hạt chỉ gây hại nhẹ, chi phí thuốc BVTV giảm 50% so với ruộng ngoài mô hình; số bông/m2 399 bông, số hạt chắc/bông 109 hạt, năng suất đạt 7,3 tấn/ha, lãi 1 ha khoảng 17 triệu đồng, cao hơn năng suất lúa ngoài mô hình cùng vụ ở địa phương khoảng 800 kg/ha và 2 triệu đồng/ha về hiệu quả kinh tế.


Để tổng kết đánh giá, phổ biến nhân rộng mô hình, vừa qua tại xã Nhơn Lộc, huyện An Nhơn, Sở NN-PTNT Bình Định đã tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình nói trên với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh Bình Định. Hội thảo đã đánh giá mô hình “cùng nông dân ra đồng” là nét sáng tạo trong hoạt động khuyến nông, mang nhiều nội dung mới trong thâm canh lúa, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc, thành công và hiệu quả.


Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng nhấn mạnh: “Bình Định phải làm sao để mỗi địa phương, mỗi nông dân đều làm được như mô hình này. Tôi rất tâm đắc với phương thức sạ thưa của mô hình, cách làm này sẽ tiết kiệm được lượng giống rất lớn. Nên chăng chúng ta gắn trách nhiệm vận động nông dân thay đổi tập quán canh tác sạ dày vào lãnh đạo từng địa phương. Nếu địa phương nào không thực hiện sạ thưa, lãnh đạo địa phương ấy phải chịu trách nhiệm trước cấp trên. Phải làm quyết liệt như vậy mới có thể nhanh chóng xã hội hóa việc đưa các tiến bộ KHKT vào đồng ruộng”.Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited:

Bài viết có nội dung tương tự

Top