Bồ câu kiểng Tấn Vĩ Quận 5

nongdanTTO

Lữ khách
#1

Shop Bồ Câu Kiểng Online . Tấn Vĩ Quận 5 - 0913.355.160

Bồ câu kiểng trắng đuôi xòe Nhật trên 25 đuôi (bc con đã biết ăn): 390k/ cặp

Bồ câu kiểng xám đuôi xòe Nhật (bc con đã biết ăn): Hết Hàng


Bồ câu kiểng vảy cá đuôi có màu (mái đẻ): Giá tùy con


Bồ câu kiểng vảy cá đuôi không màu (mái đẻ): Giá tùy con


Bồ câu kiểng hoàng châu chân xòe lông (trống): Đã bán hết


Bồ câu kiểng cánh màu (bc con đã biết ăn): Đã bán hết


Bồ câu kiểng Thái đen (bc con đã biết ăn): Đã bán hết

Bồ câu kiểng Thái xám - xi tỉm (bc con đã biết ăn): 190k/ cặp

Bồ câu kiểng bi xám (bc con đã biết ăn): Đã bán hết

Bồ câu kiểng bi đen (bc con đã biết ăn): Đã bán hếtBồ câu kiểng Thái trắng đẹp (bc con đã biết ăn): 190k/ cặp


Bồ câu gà kiểng Mỹ to (bc con đã biết ăn): 1190k/ cặp

Bồ câu kiểng gà kiểng trắng (bc con đã biết ăn): 790k/ cặp

Bồ câu kiểng hỏa tiển có chớp (bc con đã biết ăn): 990k/ cặp

Bồ câu kiểng sấm chớp (bc con đã biết ăn): 990k/ cặp


Bồ câu gà kiểng (bc con đã biết ăn): 1190k/ cặp

Bồ câu gà kiểng mỹ đỏ to (bc con đã biết ăn): 1190k/ cặp

Bồ câu gà kiểng Pháp to (bc con đã biết ăn): Đã bán hết
 

Last edited:

nongdanTTO

Lữ khách
#2

Bồ câu kiểng trắng mặt Khủng Long (bc con đã biết ăn): Đã bán hết


Bồ câu kiểng Nhật - Ông Thọ trắng (bc con đã biết ăn): 390k/ cặpBồ câu kiểng thư xám (bc con đã biết ăn): Đã bán hết


Bồ câu kiểng banh (bc con đã biết ăn): Đã bán hết


Bồ câu kiểng banh to (bc con đã biết ăn): 990k/ cặpBồ câu kiểng Sư Tử trắng Ý (Trống): Đã Bán