Bồ câu vảy cả, bồ câu sư tử, bồ câu bi, bồ câu xòe

fage

Lữ khách
#1
Cặp đâu: Bồ câu Sư tử ý trắng (Chim 1 Lông) 800k/cặp
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 960x720.


Cặp 2: Bồ câu vảy cá (Chim Ăn Cứng) 800k/cặpp
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 960x720.


Cặp 3: Bi Đen (Chim ăn cứng) 500k/cặp
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 960x720.


Cặp 4: Xòe Mỹ Vàng (9 Lông) 600k/cặp
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 960x720.


LH: 090.92.94.95.7 (Phát) Q.tân phú HCM Nhận SMS

Chim được nuôi tại Căn Cứ Củ Chi
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 960x720.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 960x720.