MIỀN TRUNG Bơ hass , booth

  • Thread starter dragonflyblue
  • Ngày gửi
dragonflyblue

dragonflyblue

Lữ khách
#1
Nhà có cây giống bán,
Bo hass nhập tù mỹ về trồng 7 năm có nhiều trai, chin muộn vào tháng 11, 12 trái sần sùi như cam, hái xuóng có thể để được 2 tuần 4,5 trái 1 kg 80k/1 cây
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi687.photobucket.com%2Falbums%2Fvv239%2Fthientruong1986%2FIMG_4631.jpg&hash=645e67fb084ae14d245d84897423843b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi687.photobucket.com%2Falbums%2Fvv239%2Fthientruong1986%2F3db8fc77-d920-4c5e-b205-7772aa51a70c.jpg&hash=2056ef31e5dcbb07a92271e5e190106e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi687.photobucket.com%2Falbums%2Fvv239%2Fthientruong1986%2F7dfee266-095e-4da0-89fd-a0432fde0423.jpg&hash=65b2c96037290191984beb6f37e6169b

Bơ booth trồng trong vườn chín vào tháng 10, 11
Trái tròn 2 trai 1 kg
40k/1 cây
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi687.photobucket.com%2Falbums%2Fvv239%2Fthientruong1986%2Fimagejpg1-16.jpg&hash=9dc53d6fca5d0ec879ac7189039edf28

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi687.photobucket.com%2Falbums%2Fvv239%2Fthientruong1986%2Fimagejpg2-13.jpg&hash=ee66a57895e424edca026f9b5f05e88c

Ai mua liên hệ ca phê sạch Thuy Luận 50 thôn đức thành, xã đức mạnh , huyện đak mil, tĩnh dak nông
Truong 0938881331
Ai mua liên hệ nha
Bữa nay có cây giống rồi, ai mua liên hệ nha
 

Last edited:

Đối tácTop