Bón Phân

  • Thread starter GACHOIMAI
  • Ngày gửi
Bác BÌNH MINH ơi, tháng này sao có người bón phân 501 và 30-10-10 cho cây Mai vậy bác ? Có ảnh hưởng gì đến việc hoa sẽ nở sớm không bác ?
Em đang áp dụng cách của bác ( bón lá 10-30-10 và 20-20-20 7 đến 10 ngày/ lần , bón gốc 100 gr Dynamic + 100gr DAP pha trog 100 lít nước 15 đến 20 ngày/ lần đến đầu tháng 10 al ).
Cám ơn bác nhiều lắm.
 Quảng cáoTop