Bức xúc nững tổn thất sau thu hoạch

  • Thread starter rainy207
  • Ngày gửi
Rảo quanh cái bài báo và diễn đàn toàn thấy nói về tổn thất sau thu hoạch của lúa, ai có bài báo hày bài viết nói về những bức xúc về tổn thất sau thu hoạch của nông sản nói chung ko?
 


Rảo quanh cái bài báo và diễn đàn toàn thấy nói về tổn thất sau thu hoạch của lúa, ai có bài báo hày bài viết nói về những bức xúc về tổn thất sau thu hoạch của nông sản nói chung ko?
TRẢ LỜI:
Tổn thất khi thu hoạch lúa là rất lớn,tổn thất khi thu hoạch lúa là:lúa rụng khi cắt bằng tay,khi tuốt ra lúa hột,khi đem từ ruộng về nhà,khi phơi sấy và tồn trữ trong kho.Theo tôi được biết thì tổn thất sau thu hoạch là chiếm 15%.
 


Back
Top