cá la hán của mình sống thành cặp nè :D

  • Thread starter truongnam
  • Ngày gửi
T

truongnam

Thành viên mới
#1
tình hình mình có 1 hồ cá ngăn ra 2 bên nuôi 2 con la hán. 1 ngày đẹp trời con cá trống hất miếng ngăn ra và chui wa ở chung với ca mái.mình thấy 2 con k đá nhau nên để cho nó sống chung lun tới h cũng dc 1 tháng rồi :D
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-GTjQhWutRtg%2FUykLmEUOleI%2FAAAAAAADMrI%2FjXOEbrQU8cg%2FAgriviet.Com-20140314_IMG_0127.JPG&hash=65a1f6a27e4adcd1a3c128fa2301c144

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-M1rH3PvYfBg%2FUykLoLLAcoI%2FAAAAAAADMrQ%2F3gsGBZ8MQO4%2FAgriviet.Com-20140318_IMG_0175.JPG&hash=e5b6aed790f67d333234e0adf4ba2fcd

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-Uz0PmLou7wA%2FUykLp1xcCLI%2FAAAAAAADMrY%2FfW7z14y5RCE%2FAgriviet.Com-20140318_IMG_0176.JPG&hash=76483fca74ea495224ec478aaf48ce4e

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-FAh4V2RW460%2FUykLrxmpQUI%2FAAAAAAADMrg%2FKNIo97lmKQc%2FAgriviet.Com-20140318_IMG_0177.JPG&hash=2baf830d95d5396f444fde93306ff111

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-UyyRATaeH_8%2FUykLtzYK5fI%2FAAAAAAADMro%2FNi-PU2Vfk08%2FAgriviet.Com-20140318_IMG_0178.JPG&hash=5025edfaf02cc26c6e771966c02f390f

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-AdWe0DHg_zY%2FUykLvkNRSpI%2FAAAAAAADMrw%2Fo8tzz0rkLAc%2FAgriviet.Com-20140318_IMG_0181.JPG&hash=910fc2a1a2b39572b3c0524fee2c3ee6

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-emzAcvX5Q0s%2FUykLxT1RUTI%2FAAAAAAADMr4%2FHJd3LQY8Bfw%2FAgriviet.Com-20140318_IMG_0182.JPG&hash=16313ef812b53f5eb98d661b8c4c4aa9

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-1Rc1US8Fm6Y%2FUykLzCKO0xI%2FAAAAAAADMsA%2F3FvJmBQKGQ8%2FAgriviet.Com-20140318_IMG_0186.JPG&hash=8893f569394b6ccb7aa9135b26fbbeb6
 

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tác


Top