Các bac giúp e voi

Gà nhà e đc 2 tháng tuổi giờ thỉnh thoảng lại có con bị liệt chân maf chi luet mot chan thoi e ko biết làm sao các bac ai biết giúp e voi
 Quảng cáo

Top