các bác tư vấn giúp e cái đề tài vs

#1
"Các chỉ tiêu sản xuất và huyết học của thỏ NZ và thỏ lai NZ vs Bướm"
tiến hành làm thấy vô cùng trục trặc... sách vở nh nhưng cũng k bằng kinh nghiệm thực tế từ các tiền bối được. Giúp e nhe :6^:
 

#2
đưa mỗi cái tiêu đề đọc nghe nó ...vĩ mô, kjhoa học quá. hok hiểu :blink:
Cái chữ "huyết học" ấy nó nghĩa là gì? :blink:

Hay nhất là bạn cho cái dàn bài lên đây. Ai đóng góp đc phần nào thì đóng góp. Chứ khơi khơi "mọi người giúp em viết LUẬN ÁN" ối, chạy mất cả dép
 
#3
đưa mỗi cái tiêu đề đọc nghe nó ...vĩ mô, kjhoa học quá. hok hiểu :blink:
Cái chữ "huyết học" ấy nó nghĩa là gì? :blink:

Hay nhất là bạn cho cái dàn bài lên đây. Ai đóng góp đc phần nào thì đóng góp. Chứ khơi khơi "mọi người giúp em viết LUẬN ÁN" ối, chạy mất cả dép
hjhj a nói nghiêm trọng quá làm e cũng thấy... hơi hơi khủng. các chỉ tiêu huyết học của thỏ như chỉ số hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hemoglobin, hematocrit... các con số này nói lên điều j? hờ hờ... e cũng k hiểu lun nek, đang tìm hiểu a ah.
 
#7
MỤC LỤC i
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii
DANH MỤC CÁC BẢNG iv
MỞ ĐẦU 1
1. Đặt vấn đề. 1
2. Mục tiêu cảu đề tài. 2
3. Những đóng góp mới của luận văn. 2
4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài. 2
Chương 1 3
TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
1.1. Phân loại và nguồn gốc các giống thỏ. 3
1.1.1. Phân loại thỏ. 3
1.1.2. Nguồn gốc của thỏ. 4
1.2. Một số đặc điểm sinh lý của thỏ. 4
1.2.1. Thỏ là động vật gặm nhấm. 4
1.2.2. Thỏ là động vật ăn phân mềm của nó. 5
1.2.3. Thỏ rất nhạy cảm với các tác nhân ngoại cảnh. 5
1.2.4. Cơ quan khứu giác của thỏ rất phát triển. 5
1.2.5. Đặc điểm về thính giác và thị giác của thỏ. 5
1.2.6. Đặc điểm sinh lý tiêu hóa của thỏ. 6
1.3. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển của thỏ. 7
1.3.1. Giai đoạn bú mẹ. 7
1.3.2. Giai đoạn sau cai sữa. 8
1.3.3. Sự phát dục và thành thục về tính. 8
1.4. Đặc điểm sinh sản. 8
1.4.1. Hoạt động sinh dục và sinh sản của thỏ cái. 8
1.5. Khả năng cho thịt và phẩm chất thịt của thỏ. 10
1.6. Các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu thỏ. 10
1.7. Tình hình nuôi thỏ trên thế giới và ở Việt Nam. 16
1.7.1. Tình hình nuôi thỏ trên thế giới. 16
1.7.2. Tình hình nuôi thỏ ở Việt Nam. 20
1.8. Đặc điểm giống thỏ NZ và thỏ Bướm. 21
1.8.1. Đặc điểm giống thỏ NZ. 21
1.8.2. Đặc điểm giống thỏ Bướm. 21
Chương 2NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22
2.1. Nội dung nghiên cứu. 22
2.1.1. Khả năng sinh trưởng của thỏ NZ và thỏ lai NB. 22
2.1.2. Khả năng sinh sản của thỏ NZ và thỏ lai NB. 22
2.1.3. Các chỉ tiêu huyết học chủ yếu của thỏ. 22
2.2. Đối tượng nghiên cứu. 23
2.3. Phương pháp nghiên cứu. 23
2.3.1 Phương pháp xác định khả năng sinh trưởng của thỏ NZ và thỏ lai NB. 23
2.3.2. Phương pháp xác định khả năng sinh sản của thỏ. 24
2.3.3. Phương pháp xác định các chỉ tiêu huyết học.
2.3.4. Phương pháp xác định chất lượng thịt thỏ NZ và thỏ Bướm 25
2.4. Phương pháp xử lý số liệu. 26

a xem giúp e coi đc k nhé skaterboi?

hjhj tiền bối thật... là thỏ Bướm Pháp chứ có j lạ đâu mà tò mò nhỉ?
 

#10
http://www.mediafire.com/?z6th1x2wrls9th2
Cuốn này có từ phần 3 đến 21

thêm cái này để bổ sung
http://www.google.com.vn/url?sa=t&r...=eELTVWxDdryzMFQpNB1mug&bvm=bv.52164340,d.aGc

Còn cái này lục sẽ có phần 22: so sánh sinh sản giữa thỏ NZ và thỏ bướm
http://www.google.com.vn/url?sa=t&r...=IAEAZxuWIZrofiYIWKnFrQ&bvm=bv.52164340,d.aGc

Mấy cái Chất lượng thịt và Huyết học thì anh chịu :botay: quá chuyên môn cho 1 thằng học Quản trị Kinh Doanh :haha: Em phải tự gồng rồi
Cố gắng lên em nhé
 

Bài viết có nội dung tương tự