Các phương pháp nhập cầu ong

#1
Các phương pháp nhập cầu ong
Mỗi đàn ong có chất chúa (pheromon) dặc trưng mùi khác nhau cho từng đàn. Do đó ong thợ của đàn này không thể vào đàn khác được. Mặt khác ong có bản năng bao vệ tổ không cho thiên địch và ong khác đàn vào tổ của mình. Việc nhập đàn ong nếu không nắm được điểm này để có biện pháp kĩ thuật xử lí thì sẽ gây tác hại lớn cho đàn được nhập. Ong thợ đàn được nhập và ong nhập đánh nhau (châm ngòi đốt vào nhau) mùi nọc bốc ra càng nhiều, bản năng báo vệ càng lớn làm chết toàn bộ những ong đánh nhau, có khi chết cả ong chúa.

Nhập cầu ong bằng lưới ngăn cách
Dùng lưới ngăn cách ở giữa đàn được nhập và cầu ong nhập, ong đi lại trên tấm lưới quen dần mùi nhau. Sau 12-24 tiếng đổng hồ nhấc lưới thép ra, nếu thấy ong ổn định không đánh nhau thì ta sắp xếp các cầu ong đó gần nhau thành đàn.

Nhập cầu ong ngoài ván ngăn
Ta định nhập cầu ong (đàn A với đàn B) vào buổi tối thì ngay chiều hôm đó phải làm các việc sau:

Chuẩn bị vị trí nhập cầu của ong đàn B (đàn được nhập )

Tách những cầu định nhập của đàn A (đàn mang nhập) ra giữa thùng không để ong bậu vào thành thùng. Tách đủ chỗ cho số cầu định nhập để khi nhập ong không bò lộn xộn. Trước khi nhập khoảng 1 giờ, mở nắp thùng đàn được nhập, đặt ngửa nắp lên miệng thùng ong, đưa đàn phải nhập lại gần rồi cũng mở nắp thùng đặt ngửa lên miệng để khi nhập được nhẹ nhàng, ổn định ong không bò đi bò lại, đánh nhau.

Khi nhập ong phải nhẹ nhàng nhấc nắp của 2 thùng rồi từ từ đặt những cẩu ong định nhập vào vị trí đã chuẩn bị trước ở đàn được nhập.

Ngày hôm sau nếu thấy ong không đánh nhau thì cho chúng ổn định thành một đàn.

Nguyên tắc nhập đàn ong
Cho ong thợ ở hai đàn có chung mùi hơi.

Nhập đàn yếu vào đàn mạnh, nhập dần dần làm vào buổi tối.

Nhập đàn không có chúa vào đàn có chúa.

Thao tác nhẹ nhàng không làm cho ong bò lộn xộn trong đàn được nhập cũng như cầu mang nhập.

Còn có các phương pháp nhập đàn khác nhưng yêu cầu trình độ kĩ thuật cao hơn, đó là:

+ Nhập trực tiếp: vào vụ có nguồn thức ăn tự nhiên phong phú, ong hoạt động mạnh: ong đi lấy mật hoa, phấn hoa tấp nập, ong khác tập trung luyện mật, chế biến lương ong, cho nên khâu bảo vệ lơ là, lúc này có thể nhập trực tiếp không qua ván ngăn.http://caytrongvatnuoi.com/vat-nuoi/nghe-nuoi-ong/phuong-phap-nhap-cau-ong/