cách bẫy giò cu gáy

  • Thread starter minhhai
  • Ngày gửi
bẫy cu gáy, gà rừng rất bền, nhậy, đẹp. dây siêu nhợ chịu lực rất tốt, rất bền


By minhhaiptp at 2012-05-18


bẫy chào mào, chích chòe, họa mi, sơn ca... cắm trên cành cây. đặc biệt cắm được cả dưới đất để bẫy chim cút nữa nhé.

http://imageshack.us/photo/my-images/507/10082012277.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/254/10082012265.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/443/10082012269.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/266/10082012272.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/259/10082012273.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images/259/10082012273.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/689/10082012274.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/857/10082012275.jpg/

video bẫy chích chòe:
http://www.youtube.com/watch?v=E81vFaiUziU


hình bẫy cu gáy


By minhhaiptp at 2012-08-08

By minhhaiptp at 2012-08-08

By minhhaiptp at 2012-08-08

By minhhaiptp at 2012-08-08

By minhhaiptp at 2012-08-08

By minhhaiptp at 2012-08-08

By minhhaiptp at 2012-08-08

By minhhaiptp at 2012-08-08

By minhhaiptp at 2012-08-08
video bẫy cu gáy:
http://www.youtube.com/watch?v=k0nUlF74asM&feature=related

bẫy gà rừng, quốc, đa đa

By minhhaiptp at 2012-07-22


By minhhaiptp at 2012-07-22


By minhhaiptp at 2012-07-22


By minhhaiptp at 2012-07-22


By minhhaiptp at 2012-07-22


By minhhaiptp at 2012-07-22


By minhhaiptp at 2012-07-22
video bẫy gà rừng: http://www.youtube.com/watch?v=IrxkL2ICqfs&feature=related
 
Last edited:

Quảng cáoTop