Cách bón phân cho cây giống sầu riêng tại vườn ươm

Khi cây giống còn trong bầu cần phải bỏ phân vì trong bầu cây nhỏ không đủ dinh dưỡng để nuôi cây. Cây giống sầu riêng khi ghép gốc câu bị cắt đứt nhiều rễ nên cần bón phân để cây ra rễ mới và nuôi cây.
Screenshot_20201208-123244~2.jpg

Video bón phân cho cây giống sầu riêng
Thế Giới Cây Giống Đắk Nông bón phân cho cây sầu riêng theo phương chăm cây khoẻ mạnh, nên lượng phân chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển của cây phân lân tạo rễ mới. Hỗn hợp phân lân tạo rễ mới, phân hữu cơ giúp cây phát triển lâu dài.
 
Last edited:

Quảng cáo

Top