cách cắt tỉa cho cây hồng để cây phát triển tốt

  • Thread starter dungvl24
  • Ngày gửi
D

dungvl24

Lữ khách
#1
Đối với hoa hồng việc cắt tỉa thường xuyên rất quan trọng dù cây đã phát triển hay cây nhỏ. Việc cắt tỉa giúp cho cây không bị tiêu hao dinh dưỡng bởi các cành tăm, nụ hoa tàn, lá sâu bệnh từ đó giúp cây đẩy được các mầm non mới từ gốc.
Công việc cắt tỉa nên thực hiện thường xuyên sau mỗi lứa hoa hay định kì mỗi tuần.

Mầm non sẽ được đẩy ra nếu chăm sóc cây tốt
f7mgLITeFm3xkVCt7KjVAsE3Ws5l2_eitFwfVAR7n1acMt5aTgOdnJV86vO-xDxMtnfYZDHMHHMcLuUzFDbSI6JwsYQOrT48CqO_J6sQGsDzsvwPmHhpW72IPWCaDciyCcDVfu97

Với lá nhỏ như thế này không giúp cho việc quang hợp của cây tốt hơn, thậm chí chúng còn ăn dinh dưỡng của cây, nên tỉa các loại lá này.
mtoFx8kmKhKmDSGxi-TRLcb9IKT7IsURPq1NKSbPozaTVV0xyWow2Wq1Qrwevis4WPo74DNFu4ERFLMLloNCAABUdUEZWj7NpYNg47fizIXShiCV-lt0uO7eZ6gCQpK1B42Ysmqj

cắt bỏ cành tăm

sZ8Ovf3QjlhKzG-zAcTwjJ3WLE_TKkbxpXP8lXHYbbpfIhNpD7d7yBC5dty7mCTahIYo9gvEMGqDl2_5CF0hRrKV8ltZKfvTlMYlnibJ-mLdCQN7wMjWjoe5Up9_HQLo5DfgdL3L

r_BZ9tQL093NuHqffMaWhaUmZcWp04SgNer1Ms8y6uUT9JReBTzK2SUmtEz2M3ecrHkjhIM2OT86cWPjLRf1PKPhRnTrEJeJciSNIIV_ItMbmfb1uRMILVthjYKQ-ezOWQ-fJWF7
tỉa lá nhỏ và sâu bệnh
t9yrWH62DGq6wYZp99f5z63D_0z1MUPBT90n3AlNu1fz2jqBPUic_0OeHz6HCBAp0xKbtdoctATBmCz9FNp7gveV1IjIrxeclDTa9eADsWLgr9TZCyC8N9FtTc7GMR9aWwutkShw
loại bỏ các ngọn, cành bị bọ trĩ đốt
17NMShfQWArp6M9k-jlZbhEnoLti3NAIygrg_Wd2x9L18L9BzSzPBsk6hiVKl5yHjcEGedr-gAgvszdLJWdLB1WxijmXeSVbATXiJGQ0oqyfy3ipgM159oMzZHh3McN3N7j853sB

mình đã học được cách chăm sóc cho cây hoa hồng này từ trang gocxanhmuot.com
 

Đối tác


Top