Bán Cần Bán Cặp Hưu Sao Cái trưởng thành BR-VT (hình thật) ..

  • Thread starter hoan_ds
  • Ngày gửi
hoan_ds

hoan_ds

Thành viên mới
#1
Hiện tại nhà em có cặp hươu sao cái trưởng thành , do không có huơu đực và người chăm sóc nên cần chuyển lại cho bác nào muốn nuôi ..

Hình ảnh 2 em nó tại nhà ..

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1203.photobucket.com%2Falbums%2Fbb400%2Fsonhoanvt%2Fhinh%2520trang%2520trai%2FIMG_0608_resize.jpg&hash=e65805efa39d1ed77fdf2717a49442af


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1203.photobucket.com%2Falbums%2Fbb400%2Fsonhoanvt%2Fhinh%2520trang%2520trai%2FIMG_0621_resize.jpg&hash=24661981638df289584a442ba745b423


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1203.photobucket.com%2Falbums%2Fbb400%2Fsonhoanvt%2Fhinh%2520trang%2520trai%2FIMG_0628_resize.jpg&hash=a78056943375a0618ded31c9928236b1


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1203.photobucket.com%2Falbums%2Fbb400%2Fsonhoanvt%2Fhinh%2520trang%2520trai%2FIMG_0631_resize.jpg&hash=0bcbf4c4bb87f0263020d7a0bae8b426


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1203.photobucket.com%2Falbums%2Fbb400%2Fsonhoanvt%2Fhinh%2520trang%2520trai%2FIMG_0634_resize.jpg&hash=3e1b60adc5e6689d2a1f45498c6a4240


Kèm theo mấy em heo rừng lai , anh em tự đánh giá như thế nào nha ...

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1203.photobucket.com%2Falbums%2Fbb400%2Fsonhoanvt%2Fhinh%2520trang%2520trai%2FIMG_0599_resize.jpg&hash=c8504a6da2a62b161eb6c6e9f76b4f6f


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1203.photobucket.com%2Falbums%2Fbb400%2Fsonhoanvt%2Fhinh%2520trang%2520trai%2FIMG_0606_resize.jpg&hash=45ee99de95635984b23a3e73c1e648cb


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1203.photobucket.com%2Falbums%2Fbb400%2Fsonhoanvt%2Fhinh%2520trang%2520trai%2FIMG_0639_resize.jpg&hash=ddfd3be3a51c98629d5425e3cd019db4


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1203.photobucket.com%2Falbums%2Fbb400%2Fsonhoanvt%2Fhinh%2520trang%2520trai%2FIMG_0602_resize.jpg&hash=7dbb3680b0538cb898ba63dcf41fa443


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1203.photobucket.com%2Falbums%2Fbb400%2Fsonhoanvt%2Fhinh%2520trang%2520trai%2FIMG_0603_resize.jpg&hash=98c19496dcd1a30b51cb6bc48d077733


Và cuối cùng giá của các em nó ra di :

Cặp Huơu sao : giá 20 triệu
Heo rừng lai : 1 triệu / con 10-12 kg ( số lượng có hạn )
Liên hệ : mr hoàng : 0903 152 689

Địa chỉ theo sơ đồ nha anh em :

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1203.photobucket.com%2Falbums%2Fbb400%2Fsonhoanvt%2Fmoi.png&hash=844eab3d0dbd0b69b7d2eab8a37de894


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1203.photobucket.com%2Falbums%2Fbb400%2Fsonhoanvt%2Fmyhome.png&hash=6bc50ae441060e5e984ee3661b4956e5


Cảm ơn mọi người đã xem tin : chúc sức khỏe
 

Đối tác


Top