Cần Bán CHÀO MÀO THUẦN ___________________ HN

  • Thread starter tiensao4
  • Ngày gửi
T

tiensao4

Guest
#1
Cần Bán Chim CHÀO MÀO ____________HN

Cần bán 1 chú chim Chào mào thuần của mình :lol:, nuôi đã được 3 năm rồi . Do công việc sắp phải đi xa , không ở nhà chăm sóc chú chim được . Bây h muốn chuyển nhượng lại cho ai thích chơi .:unsure: Mình ở Hà nội Cầu giấy . Tên Thắng Số Liên lạc là 0979 63 26 27
Hinh Của em nó đây
http://imageshack.us/photo/my-images/404/img1131m.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images/411/img1138tj.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images/820/img1121v.jpg/

--------

Cần bán 1 chú chim Chào mào thuần của mình :lol:, nuôi đã được 3 năm rồi . Do công việc sắp phải đi xa , không ở nhà chăm sóc chú chim được . Bây h muốn chuyển nhượng lại cho ai thích chơi .:unsure: Mình ở Hà nội Cầu giấy . Tên Thắng Số Liên lạc là 0979 63 26 27
Hinh Của em nó đây

[/IMG]
[/IMG]
:9^:

Cần bán 1 chú chim Chào mào thuần của mình :lol:, nuôi đã được 3 năm rồi . Do công việc sắp phải đi xa , không ở nhà chăm sóc chú chim được . Bây h muốn chuyển nhượng lại cho ai thích chơi .:unsure: Mình ở Hà nội Cầu giấy . Tên Thắng Số Liên lạc là 0979 63 26 27
Hinh Của em nó đây
http://imageshack.us/photo/my-images/404/img1131m.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images/411/img1138tj.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images/820/img1121v.jpg/

--------

Cần bán 1 chú chim Chào mào thuần của mình :lol:, nuôi đã được 3 năm rồi . Do công việc sắp phải đi xa , không ở nhà chăm sóc chú chim được . Bây h muốn chuyển nhượng lại cho ai thích chơi .:unsure: Mình ở Hà nội Cầu giấy . Tên Thắng Số Liên lạc là 0979 63 26 27
Hinh Của em nó đây

[/IMG]
[/IMG]
:9^:

--------

Cần bán 1 chú chim Chào mào thuần của mình :lol:, nuôi đã được 3 năm rồi . Do công việc sắp phải đi xa , không ở nhà chăm sóc chú chim được . Bây h muốn chuyển nhượng lại cho ai thích chơi .:unsure: Mình ở Hà nội Cầu giấy . Tên Thắng Số Liên lạc là 0979 63 26 27
Hinh Của em nó đây

[/IMG]
[/IMG]
 

Last edited by a moderator: