Cần bán Đàn chó bully màu blue trắng 3 tháng tuổi

#1
HN- Bán chó AMERICAN BULLY 3 tháng tuổi gt đực
Cần bán 1 chú chó AMERICAN BULLY màu blue trắng 3 tháng tuổi đực
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố mẹ đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .
Hiện còn 1 em đực bán nốt . h to đẹp hơn trong ảnh
 

#3
[h=5]HN- Bán chó AMERICAN BULLY 3 tháng tuổi gt đực
Cần bán 1 chú chó AMERICAN BULLY màu blue trắng 3 tháng tuổi đực
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố mẹ đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .
Hiện còn 1 em đực bán nốt . h to đẹp hơn trong ảnh
ĐC . số 7 đườn S trường ĐHNN1 trâu Quỳ gia lâm HN . 0985.768.669 . 0943.342.1982[/h]

--------

Cần bán 1 chú chó AMERICAN BULLY màu blue trắng 3 tháng tuổi đực
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố mẹ đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .
Hiện còn 1 em đực bán nốt . h to đẹp hơn trong ảnh
ĐC . số 7 đườn S trường ĐHNN1 trâu Quỳ gia lâm HN . 0985.768.669 .
--------

Cần bán 1 chú chó AMERICAN BULLY màu blue trắng 3 tháng tuổi đực
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố *** đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .
Hiện còn 1 em đực bán nốt . h to đẹp hơn trong ảnh
ĐC . số 7 đườn S trường ĐHNN1 trâu Quỳ gia lâm HN . 0985.768.669 .

--------

HN- Bán chó AMERICAN BULLY 3 tháng tuổi gt đực
Cần bán 1 chú chó AMERICAN BULLY màu blue trắng 3 tháng tuổi đực
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố mẹ đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .
Hiện còn 1 em đực bán nốt . h to đẹp hơn trong ảnh
 
Last edited:
#4
N- Bán chó AMERICAN BULLY 3 tháng tuổi gt đực
Cần bán 1 chú chó AMERICAN BULLY màu blue trắng 3 tháng tuổi đực
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố *** đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .
Hiện còn 1 em đực bán nốt . h to đẹp hơn trong ảnh

--------

[h=5]Cần bán Đàn chó bully màu blue trắng 2 màu chủ đạo 3 tháng tuổi
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố *** đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .
ĐC . số 7 đườn S trường ĐHNN1 trâu Quỳ gia lâm HN . 0985.768.669 . 0943.342.1982
Ko mua đừng nói lời cay đắng nhé, ai ghé ngang up phụ mình trả lễ vẹn toàn[/h]
 
Last edited:
#5
HN-Cần bán Đàn chó AMERICAN BULLY baby màu blue trắng 3 tháng tuổi
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố *** đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .
ĐC . số 7 đườn S trường ĐHNN1 trâu Quỳ gia lâm HN . 0985.768.669 . 0943.342.1982
Ko mua đừng nói lời cay đắng nhé, ai ghé ngang up phụ mình trả lễ vẹn toàn