cần bán dược liệu Kê huyết đằng, Gắm, đỗ trọng dây (tơm trơm) 0914 225 199

  • Thread starter dược liệu khang minh
  • Ngày gửi
1. Kê huyết đằng: lát khô, đẹp.
2. Gắm : Lát khô, đẹp
3. Đỗ trọng dây (Tơm trơm): lát khô đẹp.
liên hệ: 0914 225 199
 




Back
Top