Cần bán gà rừng

#1mình muốn ae tham khảo chơi cho biết,và đánh giá xem mấy chú gà của mình
1 con gà rừng đánh dc và nuôi thuần dc 1 năm rồi.và 2 em gà mái lai rừng.hiiiiiiiiiii
 

Top