Can ban gap ca tre vang so luong lon, size 4_6 con/kg [An Giang]

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bao
- Địa chỉ: An Giang
- Tel, Fax: 093.38.78.168
- Email: duybao.le36@yahoo.com
================================

Có lượng lớn cá trê sắp thu hoạch cần bán
100 tan ca tre vang. size 4_6 con/kg
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top