Cần Bán ớt Sừng Châu

qdung744

Lữ khách
cần bán ỚT Sừng Châu chuẩn bị thu hoạch đợt đầu
Số lượng khoảng 700kg
Ai có nhu cầu xin gọi 0903385447 gặp Dũng
Bán tại vườn Ở Đồng Nai.
 
Top