Hợp tác Cần bán rắn rông xanh, rồng đỏ..sọc dưa

#1


cung cấp rắn các loại màu sắc đẹp như rồng xanh, rồng đỏ, sọc dưa, thạch anh, hổ ngựa thích hợp nuôi cảnh nhé (rắn không độc), thịt, ngâm rượu..mỗi lần chỉ cung cấp được từ 5-10kg thôi
liên hệ 0905181092 sơnRắn y chang hình dưới
liên hệ 0905181092 sơn 

Last edited:

truonghack

Có kinh nghiệm
#3
có rắn ri cá không anh ơi, tôi mua số lượng ít làm cảnh thôi, nếu có thì cho giá, cỡ rắn và địa chỉ vào sdt 0164 290 7066, chỉ nhận sms thôi. thank!
 
#5
cung cấp rắn các loại màu sắc đẹp như rồng xanh, rồng đỏ, sọc dưa thích hợp nuôi cảnh nhé (rắn không độc), thịt, ngâm rượu..(trọng lượng rắn 0.5-1.5kg) mỗi lần chỉ cung cấp được từ 5-10kg thôi
liên hệ 0905181092 sơn
 
#7
[h=2]
[/h]
g cấp rắn các loại màu sắc đẹp như rồng xanh, rồng đỏ, sọc dưa thích hợp nuôi cảnh nhé (rắn không độc), thịt, ngâm rượu..(trọng lượng rắn 0.5-1.5kg) mỗi lần chỉ cung cấp được từ 5-10kg thôi
liên hệ 0905181092 sơn

Link : http://agriviet.com/home/threads/129...#ixzz2MBirNSFjLink : http://agriviet.com/home/threads/129540-Can-ban-ran-rong-xanh-rong-do-soc-dua#ixzz2MxKX8gJ4
 

#8
Last edited: