Cần cho Gà

ttvnol2008

Lữ khách
#1
Chào các bác
Em có hơn 100 con Gà giống Coob 500 đã nuôi được khoang 6-700 gam nay muốn cho lại, bác nào có nhu cầu không thì liên hệ em
thứ 2-3 tuần sau 20 hoặc 21 tháng 1 em phai cho hết chúng no đi
Ga đảm bảo không có vấn đề gì về dịch bệnh bon em nuôi thí nghiệm bây giờ xong rồi nên muốn cho đi để nghỉ têt
Em ở Sài Gòn nhé
 

#2
Chào các bác
Em có hơn 100 con Gà giống Coob 500 đã nuôi được khoang 6-700 gam nay muốn cho lại, bác nào có nhu cầu không thì liên hệ em
thứ 2-3 tuần sau 20 hoặc 21 tháng 1 em phai cho hết chúng no đi
Ga đảm bảo không có vấn đề gì về dịch bệnh bon em nuôi thí nghiệm bây giờ xong rồi nên muốn cho đi để nghỉ têt
Em ở Sài Gòn nhé
Cho hả bác
 

Mai khuyen

Nhà nông nghiệp dư
#3
Chào các bác
Em có hơn 100 con Gà giống Coob 500 đã nuôi được khoang 6-700 gam nay muốn cho lại, bác nào có nhu cầu không thì liên hệ em
thứ 2-3 tuần sau 20 hoặc 21 tháng 1 em phai cho hết chúng no đi
Ga đảm bảo không có vấn đề gì về dịch bệnh bon em nuôi thí nghiệm bây giờ xong rồi nên muốn cho đi để nghỉ têt
Em ở Sài Gòn nhé
Đùa quá trớn thế bạn
 

ngoctuan128

Nhanong.Com
#4
60-70kg đó, ai ở gần lấy về say ra làm thức ăn cho gia súc. hoặc nuôi thêm bán cũng ngon đó chứ.
 

nguyenhungdung

Moderator
BQT WEBSITE
#7
Chào các bác
Em có hơn 100 con Gà giống Coob 500 đã nuôi được khoang 6-700 gam nay muốn cho lại, bác nào có nhu cầu không thì liên hệ em
thứ 2-3 tuần sau 20 hoặc 21 tháng 1 em phai cho hết chúng no đi
Ga đảm bảo không có vấn đề gì về dịch bệnh bon em nuôi thí nghiệm bây giờ xong rồi nên muốn cho đi để nghỉ têt
Em ở Sài Gòn nhé
Tôi đăng ký, để dành sang năm cho trăn ăn.