cần cho thuê đất nông nghiệp

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoa Thiên Lý
- Địa chỉ: 8/7A Phù Đổng Thiên Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: tulvcnsh@gmail.com
================================
 


Last edited:
Lão nông cò đất không, diện tích bao nhiêu, giá cả thế nào
 
cần thuê khu vực gia nghĩa đak nông đất băng nhà mình ai có không ạ
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top