cần hợp tác nuôi yến cần giờ và bán yến sào

  • Thread starter luanyensao
  • Ngày gửi
chào các anh chị , hiện tại em có dự án nuôi yến tại cần giờ cần hợp tác anh chị nào rãnh rỗi thì liên lạc với em số 0907646409 gặp luân.với lại em cũng muốn bán yến sào vừa thu hoạch với giá sỉ 2000 usd / kg yến tại biển hà tiên . tổ yến to hơn yến ở trong bờ . em nhận tư vấn và thiết kế nhà yến cho anh chị nào quan tâm.
 


Last edited by a moderator:
mình có khoảng 1000m2 ở nhơn trạch, gần sông lòng tàu, thuận tiện nuôi yến, nghe nói có dự án bán nhà khuyến mãi nhà nuôi yến ở nhơn trạch cách xa mình gần 20 km, mà người ta vẫn nuôi được, mình nghĩ chỗ mình rất thuật lợi, nhưng không có kỹ thuật, muốn hợp tác lâu dài , nếu quan tân liên hệ mình : tấn tài : 0913.104.925
 
logo1.png
LỜI GIỚI THIỆU
Yến Sào Sài Gòn[FONT=arial,helvetica,sans-serif]ra đời với mục đích đem đến những tổ yến thô cao cấp nguyên chất được khai thác từ chính những căn nhà do Yến Sào Sài Gòn xây dựng và nguồn Yến đảo chính hiệu được lấy từ các tỉnh Miền Trung Việt Nam như : Hội An, Quy Nhơn, Phú Yên, Khánh Hoà, Nha Trang, ...

Luôn bảo đảm 100% chất lượng, không dùng bất cứ hoá chất nào trong quá trình làm sạch, đóng gói tổ Yến và quan trọng hơn cả là tổ yến luôn đạt được độ khô tối đa. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Quý vị sẽ yên tâm khi mua sản phẩm yến sào của chúng tôi, với phương châm quyền lợi khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu. [/FONT]
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
hytc300.jpg
25kg.jpg
tt100-loai2.jpg

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

[FONT=arial,helvetica,sans-serif] BẢNG GIÁ[/FONT]
<table id="table1" style="border-collapse: collapse; width: 572px;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr style="height: 18.75pt;" height="25"> <td style="border: medium none; height: 18.75pt; width: 35pt; font-size: 14pt; font-weight: 700; font-family: 'times new roman',serif; color: windowtext; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="46" height="25">STT</td> <td style="border: medium none; width: 118pt; font-size: 14pt; font-weight: 700; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; color: windowtext; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="157">TÊN SẢN PHẨM</td> <td style="border: medium none; width: 160pt; font-size: 14pt; font-weight: 700; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; color: windowtext; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="213">TRỌNG LƯỢNG (gam)</td> <td style="border: medium none; width: 117pt; font-size: 14pt; font-weight: 700; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; color: windowtext; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="156">GIÁ TIỀN (đồng)</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;" height="21"> <td style="border: medium none; height: 15.75pt; width: 35pt; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; color: windowtext; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="46" height="21">1</td> <td style="border: medium none; width: 118pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="157">Yến trắng tinh chế</td> <td style="border: medium none; width: 160pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="213">100</td> <td style="border: medium none; width: 117pt; font-size: 12pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="156">3.800.000</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;" height="21"> <td style="border: medium none; height: 15.75pt; width: 35pt; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; color: windowtext; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="46" height="21">2</td> <td style="border: medium none; width: 118pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="157">Yến trắng tinh chế</td> <td style="border: medium none; width: 160pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="213">50</td> <td style="border: medium none; width: 117pt; font-size: 12pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="156">1.950.000</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;" height="21"> <td style="border: medium none; height: 15.75pt; width: 35pt; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; color: windowtext; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="46" height="21">3</td> <td style="border: medium none; width: 118pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="157">Yến trắng thô Loại 1</td> <td style="border: medium none; width: 160pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="213">100</td> <td style="border: medium none; width: 117pt; font-size: 12pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="156">5.200.000</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;" height="21"> <td style="border: medium none; height: 20px; width: 35pt; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; color: windowtext; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="46">4</td> <td style="border: medium none; width: 118pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="157" height="20">Yến trắng thô Loại 1</td> <td style="border: medium none; width: 160pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="213" height="20">50</td> <td style="border: medium none; width: 117pt; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: right; white-space: normal; color: windowtext; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="156" height="20">2.650.000</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;" height="21"> <td style="border: medium none; height: 22px; width: 35pt; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; color: windowtext; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="46">5</td> <td style="border: medium none; width: 118pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="157" height="22">Yến trắng thô Sạch</td> <td style="border: medium none; width: 160pt; color: black; font-size: 12pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="213" height="22">100</td> <td style="border: medium none; width: 117pt; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: right; white-space: normal; color: windowtext; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="156" height="22">5.500.000</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;" height="21"> <td style="border: medium none; height: 15.75pt; width: 35pt; font-size: 12pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="46" height="21">6</td> <td style="border: medium none; width: 118pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="157">Yến trắng thô Sạch</td> <td style="border: medium none; width: 160pt; color: black; font-size: 12pt; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="213">50</td> <td style="border: medium none; width: 117pt; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: right; white-space: normal; color: windowtext; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="156">2.800.000</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;" height="21"> <td style="border: medium none; height: 15.75pt; width: 35pt; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; color: windowtext; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="46" height="21">7</td> <td style="border: medium none; width: 118pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="157">Yến huyết tinh chế</td> <td style="border: medium none; width: 160pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="213">100</td> <td style="border: medium none; width: 117pt; font-size: 12pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="156">7.000.000</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;" height="21"> <td style="border: medium none; height: 15.75pt; width: 35pt; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; color: windowtext; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="46" height="21">8</td> <td style="border: medium none; width: 118pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="157">Yến huyết tinh chế</td> <td style="border: medium none; width: 160pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="213">50</td> <td style="border: medium none; width: 117pt; font-size: 12pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="156">3.550.000</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;" height="21"> <td style="border: medium none; height: 15.75pt; width: 35pt; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; color: windowtext; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="46" height="21">9</td> <td style="border: medium none; width: 118pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="157">Yến huyết thô</td> <td style="border: medium none; width: 160pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="213">100</td> <td style="border: medium none; width: 117pt; font-size: 12pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="156">12.000.000</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;" height="21"> <td style="border: medium none; height: 15.75pt; width: 35pt; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; color: windowtext; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="46" height="21">10</td> <td style="border: medium none; width: 118pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="157">Yến huyết thô</td> <td style="border: medium none; width: 160pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="213">50</td> <td style="border: medium none; width: 117pt; font-size: 12pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="156">6.100.000</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;" height="21"> <td style="border: medium none; height: 15.75pt; width: 35pt; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; color: windowtext; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="46" height="21">11</td> <td style="border: medium none; width: 118pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="157">Hồng yến tinh chế</td> <td style="border: medium none; width: 160pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="213">100</td> <td style="border: medium none; width: 117pt; font-size: 12pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="156">6.500.000</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;" height="21"> <td style="border: medium none; height: 15.75pt; width: 35pt; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; color: windowtext; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="46" height="21">12</td> <td style="border: medium none; width: 118pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="157">Hồng yến tinh chế</td> <td style="border: medium none; width: 160pt; color: black; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="213">50</td> <td style="border: medium none; width: 117pt; font-size: 12pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="156">3.300.000</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;" height="21"> <td style="border: medium none; height: 15.75pt; width: 35pt; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; color: windowtext; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="46" height="21">13</td> <td style="border: medium none; width: 118pt; color: black; font-size: 12pt; font-weight: 700; font-family: 'times new roman',serif; white-space: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="157">Yến Hồng Thô</td> <td style="border: medium none; width: 160pt; color: black; font-size: 12pt; font-weight: 700; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="213">100</td> <td style="border: medium none; width: 117pt; font-size: 12pt; font-weight: 700; font-family: 'times new roman',serif; text-align: right; white-space: normal; color: windowtext; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="156">7.500.000</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;" height="21"> <td style="border: medium none; height: 15.75pt; width: 35pt; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; color: windowtext; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="46" height="21">14</td> <td style="border: medium none; width: 118pt; color: black; font-size: 12pt; font-weight: 700; font-family: 'times new roman',serif; white-space: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="157">Yến Hồng Thô</td> <td style="border: medium none; width: 160pt; color: black; font-size: 12pt; font-weight: 700; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="213">50</td> <td style="border: medium none; width: 117pt; font-size: 12pt; font-weight: 700; font-family: 'times new roman',serif; text-align: right; white-space: normal; color: windowtext; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="156">3.850.000</td> </tr> <tr style="height: 31.5pt;" height="42"> <td style="border: medium none; height: 31.5pt; width: 35pt; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; color: windowtext; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="46" height="42">15</td> <td style="border: medium none; width: 118pt; color: black; font-size: 12pt; font-weight: 700; font-family: 'times new roman',serif; white-space: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="157">Yến Trắng Thô Sạch Loại 2</td> <td style="border: medium none; width: 160pt; color: black; font-size: 12pt; font-weight: 700; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="213">100</td> <td style="border: medium none; width: 117pt; font-size: 12pt; font-weight: 700; font-family: 'times new roman',serif; text-align: right; white-space: normal; color: windowtext; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="156">4.600.000</td> </tr> <tr style="height: 31.5pt;" height="42"> <td style="border: medium none; height: 31.5pt; width: 35pt; font-size: 12pt; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; color: windowtext; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="46" height="42">16</td> <td style="border: medium none; width: 118pt; color: black; font-size: 12pt; font-weight: 700; font-family: 'times new roman',serif; white-space: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="157">Yến Trắng Thô Sạch Loại 2</td> <td style="border: medium none; width: 160pt; color: black; font-size: 12pt; font-weight: 700; font-family: 'times new roman',serif; text-align: center; white-space: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="213">50</td> <td style="border: medium none; width: 117pt; font-size: 12pt; font-weight: 700; font-family: 'times new roman',serif; text-align: right; white-space: normal; color: windowtext; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px;" width="156">2.350.000</td> </tr> </tbody></table>
CAM KẾT
[FONT=arial,helvetica,sans-serif] Yến sào Sài Gòn với phương châm “Uy tín quý hơn vàng “ đưa quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu.

Công ty cam kết hoàn 200% giá trị, nếu quý khách chứng minh được (ngay tại cửa hàng) sản phẩm của chúng tôi có thành phần yến sào không thật.[/FONT]
PHÂN BIỆT HÀNG THẬT, HÀNG GIẢ
LIÊN HỆ:
<table id="table2" style="width: 435px; height: 366px;" border="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" valign="top"> 33/259 Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel:
(04)39.98.36.26

Mobile: 0936680887
Yahoo: hoabon_mua</td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" width="76%"> </td> </tr> </tbody></table>​


4.jpg

3.jpg
 
Can 1 cai gia ki thuat nha yen tot nhat

Hien minh dang xay dung 1 nha yen tai Can Gio Tam Thon Hiep,dang tim 1 cai gia ki thuat ben trong nha yen tot nhat,xin lien he:0908111027
Xin Cam On
 
Hien minh dang xay dung 1 nha yen tai Can Gio Tam Thon Hiep,dang tim 1 cai gia ki thuat ben trong nha yen tot nhat,xin lien he:0908111027
Xin Cam On

Bạn cho mình email của bạn, mình sẽ gửi thông tin kỹ thuật cũng như giá cả để bạn tham khảo.
Thân
 
Tham khảo tại : yến | to yen | yến sào | yen sao | tổ yến | nước yến khánh hòa | yến xào | yensao | yến khánh hòa | nước yến | yến sào khánh hoà | to yen xao | chim yến | yến việt | viet yen | hoang yen | nuôi yến | chè yến | sanest | công ty yến sào | yến sào hoàng yến ( Click đặt Hàng )


CÔNG TY TNHH SÂM YẾN NHẬT MINH

TRỤ SỞ CHÍNH : 12A HỒ HẢO HỚN P.CÔ GIANG - Q.1, TP.HCM
TEL : 08.39209066 - FAX : 08. 39209066
Chi nhánh 1: 436/65 CÁCH MẠNG THÁNG 8 - P.11, Q.3, TP.HCM
TEL : 08. 3993 1175 / 08. 38464786 - FAX : 08. 38464786
Chi nhánh 2 : 300 Xô Viết Nghệ Tỉnh P.21 - Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hot line - Hỗ Trợ Tư Vấn : 0907 708 683 (Mr. Minh)
Giao hàng miễn Phí trong nội thành Hồ Chí Minh
 
Tư vấn thi công, xây dựng và chuyển giao công nghệ nuôi chim yến

Hien minh dang xay dung 1 nha yen tai Can Gio Tam Thon Hiep,dang tim 1 cai gia ki thuat ben trong nha yen tot nhat,xin lien he:0908111027
Xin Cam On

chào bạn!
không biết bạn đã tìm đc đối tác thích hợp với nhu cầu chưa? Mình cũng mới thi công nhà yến cho sở NN tại cần giờ, nếu bạn chưa tìm đc giá tốt thì pm cho mình nhé số đt của mình: tùng: 0907030111 - email: tung0907030111@gmail.com
rất mong đc hợp tác với bạn.
 

@ tungchimyen: Cho mình hỏi đất ở Bến Lức, Long An, ngay ven sông Vàm Cỏ có thể nuôi yến đc ko?
 
bác chủ thớt cho em hỏi em o tân thạnh long an có thể nuôi đuọc không?:bash:
 
@ tungchimyen: Cho mình hỏi đất ở Bến Lức, Long An, ngay ven sông Vàm Cỏ có thể nuôi yến đc ko?

đất long an nuôi đc bạn ạ. Mình đã thử cho một khách hàng ở đó. kết quả rất tốt. nếu gần sông thì còn thuận lơi hơn nữa bạn ah.
 


Back
Top