Cần Hợp Tác với Kỹ Sư Nông Ngiệp

#1
Tôi đang có Dự án xây dựng một thương hiệu rau sạch ở Thường Tín. TP à Nội..
Tôi đã có ruộng đất, người nông dân và đất để canh tác.
Tôi cần tìm một kỹ sư nông nghiệp hoặc công nghệ sinh học đã có kinh nghiệm sản xuất rau sạch (2 năm), có tâm huyết (nếu ở lại thì rất tốt) để tư vấn cho tôi về kỹ thuật, quy trình, xây dựng cơ sở vật chất và quản lý sản xuất.
Quyền lợi:
Lương cố định (thượng lượng) + lương theo sản lượng thu hoạch,
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động
Chúng tôi cũng đồng ý nếu bạn đang có vốn và muốn hợp tác, cùng làm chủ công ty.A Dũng 0982989838 hoặc gửi hồ sợ qua mail:vuongmyco@gmail.com
 

Tay Nguyen

Lữ khách
#2
Ôi, nghe bác nói mà em ham quá. Ủng hộ bác về mặt tinh thần và mong thương hiệu tương lai của các bác phát triển vững mạnh.