Cần mua bã hèm bia sấy khô 500 tấn/ tháng

  • Thread starter dung0916
  • Ngày gửi
D

dung0916

Guest
#1
<p>cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i, cần mua b&atilde; h&egrave;m bia sấy kh&ocirc; với số lượng lớn, ổn định. qu&yacute; đơn vị n&agrave;o c&oacute; h&agrave;ng cung cấp vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ :</p><p>&nbsp;Nh&agrave;n (thu mua): 0164.879.6059 - 08.6268.5379 (lẻ 106)</p><p>&nbsp;Đc: A 3/ 18G đường V&otilde; Văn V&acirc;n, Vĩnh Lộc B, B&igrave;nh Ch&aacute;nh HCM</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Thị Nhàn
- Địa chỉ: A3/18G Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh- HCM
- Điện thoại: 08.6268.5379 - Fax: 0164.879.6059
- email: hoa_sen73@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx