cần mua cá mú giống...!!!!

#1
mình ở Khánh Hòa...mình đang cần nguồn cung cấp giống cá mú...ai biết nơi cung cấp thì chỉ giùm mình nha....
cá nhân hoặc tập thể nào có nguồn giống cung cấp thì liên lạc với mình nha :
Email : hieunguyen1403@yahoo.com.vn
DT : 0907363376
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx