cần mua cây trám giống

#1
hiện nay chúng tôi đang cần nhập cây trám giống thực sinh cao khoảng 40 - 50 cm
nếu nhà vườn nào có thể cung cấp xin liên hệ theo số điện thoại 0983 916780
rất mong được hợp tác
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx