Cần mua miến rong nguyên chất, đỗ xanh nguyên vỏ,mộc nhĩ thái nhỏ để xuất khẩu

  • Thread starter Trần Huy
  • Ngày gửi
T

Trần Huy

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Huy
- Địa chỉ: 124 minh khai - Hà nội
- Tel, Fax: 0904863336
- email: huytv-auto@mail.hut.edu.vn
================================

<p>Cần mua miến rong nguy&ecirc;n chất, đỗ xanh nguy&ecirc;n vỏ,mộc nhĩ th&aacute;i nhỏ để xuất khẩu. Xin li&ecirc;n hệ: Trần Huy.</p><p>đt: 0904863336</p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top