Cần mua ngỗng sư tử giống ở Buôn Ma Thuột

  • Thread starter T-P
  • Ngày gửi
T

T-P

Guest
#1
hiện em cần mua vài con ngỗng sư tử giống, dòng thuần ạ, chứ em ko mua loại đã lai tạo với các giống khác
em đang ở Buôn Ma Thuột- ĐakLak, ai có giống ngỗng sư tử con có thể bán vui lòng cho em biết với ạ
không cần ngỗng to, chỉ cần loại từ 2 tuần - 1 tháng tuổi trở xuống để có giá mềm, hiện em đang sinh viên đi học nên kinh phí ko có nhiều, vì sở thích cá nhân nên muốn nuôi, còn hộ gia đình thì họ sẽ mua giá khác, cỡ khác các bác biết mà
SDT của em: 01688.251.836

hiện em cần mua vài con ngỗng sư tử giống, dòng thuần ạ, chứ em ko mua loại đã lai tạo với các giống khác
em đang ở Buôn Ma Thuột- ĐakLak, ai có giống ngỗng sư tử con có thể bán vui lòng cho em biết với ạ
không cần ngỗng to, chỉ cần loại từ 2 tuần - 1 tháng tuổi trở xuống để có giá mềm, hiện em đang sinh viên đi học nên kinh phí ko có nhiều, vì sở thích cá nhân nên muốn nuôi, còn hộ gia đình thì họ sẽ mua giá khác, cỡ khác các bác biết mà
SDT của em: 01688.251.836

--------

hiện em cần mua vài con ngỗng sư tử giống, dòng thuần ạ, chứ em ko mua loại đã lai tạo với các giống khác
em đang ở Buôn Ma Thuột- ĐakLak, ai có giống ngỗng sư tử con có thể bán vui lòng cho em biết với ạ
không cần ngỗng to, chỉ cần loại từ 2 tuần - 1 tháng tuổi trở xuống để có giá mềm, hiện em đang sinh viên đi học nên kinh phí ko có nhiều, vì sở thích cá nhân nên muốn nuôi, còn hộ gia đình thì họ sẽ mua giá khác, cỡ khác các bác biết mà
SDT của em: 01688.251.836
hoặc email: h2_s2_2504@yahoo.com

--------

lên cho ai có nào

hiện em cần mua vài con ngỗng sư tử giống, dòng thuần ạ, chứ em ko mua loại đã lai tạo với các giống khác
em đang ở Buôn Ma Thuột- ĐakLak, ai có giống ngỗng sư tử con có thể bán vui lòng cho em biết với ạ
không cần ngỗng to, chỉ cần loại từ 2 tuần - 1 tháng tuổi trở xuống để có giá mềm, hiện em đang sinh viên đi học nên kinh phí ko có nhiều, vì sở thích cá nhân nên muốn nuôi, còn hộ gia đình thì họ sẽ mua giá khác, cỡ khác các bác biết mà
SDT của em: 01688.251.836

hiện em cần mua vài con ngỗng sư tử giống, dòng thuần ạ, chứ em ko mua loại đã lai tạo với các giống khác
em đang ở Buôn Ma Thuột- ĐakLak, ai có giống ngỗng sư tử con có thể bán vui lòng cho em biết với ạ
không cần ngỗng to, chỉ cần loại từ 2 tuần - 1 tháng tuổi trở xuống để có giá mềm, hiện em đang sinh viên đi học nên kinh phí ko có nhiều, vì sở thích cá nhân nên muốn nuôi, còn hộ gia đình thì họ sẽ mua giá khác, cỡ khác các bác biết mà
SDT của em: 01688.251.836

--------

hiện em cần mua vài con ngỗng sư tử giống, dòng thuần ạ, chứ em ko mua loại đã lai tạo với các giống khác
em đang ở Buôn Ma Thuột- ĐakLak, ai có giống ngỗng sư tử con có thể bán vui lòng cho em biết với ạ
không cần ngỗng to, chỉ cần loại từ 2 tuần - 1 tháng tuổi trở xuống để có giá mềm, hiện em đang sinh viên đi học nên kinh phí ko có nhiều, vì sở thích cá nhân nên muốn nuôi, còn hộ gia đình thì họ sẽ mua giá khác, cỡ khác các bác biết mà
SDT của em: 01688.251.836
hoặc email: h2_s2_2504@yahoo.com

--------

lên cho ai có nào

--------

lên cho ai có nào
 

Last edited: