Bán Cần thanh lý 9 cặp bồ câu pháp 200k vs chuồng nuôi rẻ

#1
Mình còn 9 cặp bồ câu pháp đẻ vs chuân bị đẻ : 200k/cặp k bán lẻ

Chuồng nuôi 1m vs máng ăn ỏ đẻ : 130k/cái

Mình ỏ Q12 Hóc Môn : 0922588369
 

Top