Thảo luận Cần thảo luận về chăn nuôi

  • Thread starter Nguyen van dinh
  • Ngày gửi
E tên nguyên van dinh hiện tại e đang mun nuôi nhím và Chồn huong mà K pt phải làm sao. Không biết khi nuôi ra thành phẩm r lại K biết tieu thu o đâu.. 2 loại vật nuôi này e cũng đã tìm hiểu r thấy nó cũng dễ nuôi. Giá giong loại vật nuôi này khá cao vậy khi e mua giống o trang trai ze nuôi r trang trai đó có bao tiêu đầu ra cho e K mong agriviet.com chỉ giùm e với
 
Back
Top